Η Εταιρεία BOEHRINGER INGELHEIM μας ενημερώνει ότι ανακαλεί οικειοθελώς το ιδιοσκεύασμα PHARMATON GERIATRIC CAPS X30, όλες τις παρτίδες. Η ανάκληση σχετίζεται με αποτελέσματα κατά τη διάρκεια μελετών σταθερότητας χωρίς να υπάρχει καμία επίπτωση στην ασφάλεια του προϊόντος.
Σας παρακαλούμε όπως μας επιστρέψετε τυχόν αποθέματά σας έως 20/07/17.

b2b.peifasyn.gr