Η εκπαίδευση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής στρατηγικής για τον Συνεταιρισμό μας. Με συνεχή σεμινάρια και ενημερωτικές εκδηλώσεις ο ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ φροντίζει να αναδείξει τον επιστημονικό ρόλο του φαρμακοποιού και να ισχυροποιήσει τη θέση του στο φαρμακείο του αύριο.


Εκπαιδευτικά και Επιστημονικά Σεμινάρια

Ο ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ, σταθερά προσανατολισμένος στη δια βίου μάθηση οργανώνει και υλοποιεί σε εβδομαδιαία βάση σειρά εκπαιδευτικών και επιστημονικών σεμιναρίων για το προσωπικό του, τους φαρμακοποιούς – μέλη του, αλλά και τους βοηθούς των Φαρμακείων.

Η θεματολογία των σεμιναρίων επιλέγεται λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των Φαρμακοποιών στην καθημερινή λειτουργία του Φαρμακείου, την συνεχή επιμόρφωση σε νέα φάρμακα και την παροχή υπηρεσιών Φαρμακευτικής Φροντίδας που διαφοροποιούν τα μέλη του.

Τα επιστημονικά σεμινάρια διοργανώνονται σε συνεργασία με εταιρείες του χώρου. Εξειδικευμένοι επιστήμονες μοιράζονται τις γνώσεις τους και χρήσιμες συμβουλές για την αρτιότερη φροντίδα του ασθενή και για τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο.

Παράλληλα, πλήθος εκπαιδευτικών σεμιναρίων έχουν ως στόχο την πληρέστερη ενημέρωση των Φαρμακοποιών και των βοηθών σε θέματα που αφορούν την λειτουργία του Φαρμακείου από την συνεργασία με ασφαλιστικούς οργανισμούς έως την χρήση μηχανογραφικών εργαλείων και τεχνικές για την καλύτερη εμπειρία του πελάτη - ασθενή.

Τα σεμινάρια διοργανώνονται στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ. και σε συνεδριακούς χώρους ξενοδοχείων.

Η εκπαίδευση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής στρατηγικής για τον Συνεταιρισμό μας. Με συνεχή σεμινάρια και εκδηλώσεις ο ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ φροντίζει να αναδείξει τον επιστημονικό ρόλο του φαρμακοποιού και να ισχυροποιήσει τη θέση του στο φαρμακείο του αύριο.


Εκπαιδευτικά και Επιστημονικά Σεμινάρια

Ο ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ, σταθερά προσανατολισμένος στη δια βίου μάθηση οργανώνει και υλοποιεί σε εβδομαδιαία βάση σειρά εκπαιδευτικών και επιστημονικών σεμιναρίων για το προσωπικό του, τους φαρμακοποιούς – μέλη του, αλλά και τους βοηθούς των Φαρμακείων.

Η θεματολογία των σεμιναρίων επιλέγεται λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των Φαρμακοποιών στην καθημερινή λειτουργία του Φαρμακείου, την συνεχή επιμόρφωση σε νέα φάρμακα και την παροχή υπηρεσιών Φαρμακευτικής Φροντίδας που διαφοροποιούν τα μέλη του.

Τα επιστημονικά σεμινάρια διοργανώνονται σε συνεργασία με εταιρείες του χώρου. Εξειδικευμένοι επιστήμονες μοιράζονται τις γνώσεις τους και χρήσιμες συμβουλές για την αρτιότερη φροντίδα του ασθενή και για τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο.

Παράλληλα, πλήθος εκπαιδευτικών σεμιναρίων έχουν ως στόχο την πληρέστερη ενημέρωση των Φαρμακοποιών και των βοηθών σε θέματα που αφορούν την λειτουργία του Φαρμακείου από την συνεργασία με ασφαλιστικούς οργανισμούς έως την χρήση μηχανογραφικών εργαλείων και τεχνικές για την καλύτερη εμπειρία του πελάτη - ασθενή.

Τα σεμινάρια διοργανώνονται στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ. και σε συνεδριακούς χώρους ξενοδοχείων.
b2b.peifasyn.gr