Αποθήκευση

με ασφάλεια…Τα φαρμακευτικά προϊόντα φυλάσσονται σε κλιματιζόμενους αποθηκευτικούς χώρους, ταξινομημένα σε ειδικού τύπου ράφια ανάλογα με τη φύση του προϊόντος και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας ώστε να μην υποβιβάζονται οι ιδιότητές τους και να παρεμποδίζεται η επιμόλυνση.

Τα ευπαθή φαρμακευτικά σκευάσματα φυλάσσονται σε ψυγεία συνδεδεμένα με το σύστημα B.M.S του κτιρίου, μέσω του οποίου γίνεται συνεχής καταγραφή των θερμοκρασιών και αποστέλλονται μηνύματα ειδοποίησης σε περίπτωση απόκλισης. Εάν δοθεί σήμα απόκλισης από τη θερμοκρασία των 2-8οC, ειδοποιείται ο αρμόδιος υπάλληλος που θα μεριμνήσει για την αποκατάσταση της δυσλειτουργίας. Τα συστήματα αυτά λειτουργούν όλο το 24ωρο, τα δεδομένα φυλάσσονται και μπορούν να επανακτηθούν όποτε χρειαστεί .

Παρακολουθούνται οι ημερομηνίες λήξης των φαρμακευτικών σκευασμάτων έτσι ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη διαχείριση των ληξιπροθέσμων κωδικών. Τα προϊόντα που έχουν λήξει ή έχουν ανακληθεί φυλάσσονται σε ιδιαίτερους χώρους ώστε να εμποδίζεται η ανάμιξή τους με το υγιές απόθεμα.

με αυτοματοποιημένες
διαδικασίες…Οι παραγγελίες μόλις εισαχθούν στο κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα του Ομίλου, οδηγούνται στην αποθήκη προς εκτέλεση, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων (ώρα, δρομολόγιο, προτεραιότητα). Στην κεντρική αποθήκη του ΠΕΙΦΑΣΥΝ, το μεγαλύτερο τμήμα των παραγγελιών (περίπου το 75%) ολοκληρώνεται μέσω δύο ρομποτικών συστημάτων της εταιρείας Knapp που διαχειρίζονται περίπου 2000 κωδικούς, αυξάνοντας έτσι την ταχύτητα εκτέλεσης των παραγγελιών και μειώνοντας στο ελάχιστο τα λάθη.

με ακρίβεια…Τα είδη παραλαμβάνονται μέσω ειδικού λογισμικού WMS ανεπτυγμένου από το Τμήμα I.T. του Ομίλου, εγκατεστημένου σε RF συσκευές συνδεδεμένες με ασύρματα scanners, ελέγχονται και καταμετρούνται ένα προς ένα, επιβεβαιώνονται και ανάλογα με την ζήτηση και το υπάρχον απόθεμα δρομολογούνται είτε προς άμεση αναπλήρωση είτε προς φύλαξη. Τα προϊόντα που θα οδηγηθούν για αναπλήρωση στην κεντρική αποθήκη, τοποθετούνται και διακινούντα σε πλαστικά κιβώτια.

με ευφυΐα …μέσω του σπειροειδούς ταινιόδρομου που βρίσκεται εγκατεστημένος στην κεντρική αποθήκη κινούνται τα πλαστικά κιβώτια με τα εμπορεύματα προς αναπλήρωση καθώς και τα άδεια πλαστικά κιβώτια συλλογής παραγγελιών ώστε να τροφοδοτείται η γραμμή παραγωγής. Το σύστημα διαχειρίζεται το πλήθος των κιβωτίων που εξέρχονται σε κάθε όροφο καθώς και την αδιάλειπτη τροφοδοσία της γραμμής εκτέλεσης παραγγελιών της knapp.

Διανομή

με φροντίδα…Η διανομή των φαρμακευτικών προϊόντων γίνεται με κλιματιζόμενα φορτηγά αυτοκίνητα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διακίνηση των ευπαθών φαρμακευτικών ειδών, τα οποία για να μην απολέσουν τις ιδιότητές τους πρέπει να βρίσκονται μέχρι την ώρα της τελικής τους παράδοσης στο συνεργαζόμενο φαρμακείο σε σταθερή χαμηλή θερμοκρασία.

με χαμόγελο…με ευελιξία…Για τη διανομή έκτακτων-επειγουσών παραγγελιών ο Συνεταιρισμός διαθέτει μια μικρή ομάδα οδηγών με μηχανάκια που καλύπτουν τις περιπτώσεις αυτές με τον ταχύτερο τρόπο, δίνοντας λύσεις σε κάθε πρόβλημα.

με συνέπεια…Η μεταφορά των φαρμακευτικών προϊόντων προς απομακρυσμένους και νησιωτικούς προορισμούς γίνεται μέσω συνεργαζόμενων πρακτορείων και εταιρειών μεταφοράς.

Αποθήκευση

με ασφάλεια…Τα φαρμακευτικά προϊόντα φυλάσσονται σε κλιματιζόμενους αποθηκευτικούς χώρους, ταξινομημένα σε ειδικού τύπου ράφια ανάλογα με τη φύση του προϊόντος και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας ώστε να μην υποβιβάζονται οι ιδιότητές τους και να παρεμποδίζεται η επιμόλυνση.

Τα ευπαθή φαρμακευτικά σκευάσματα φυλάσσονται σε ψυγεία συνδεδεμένα με το σύστημα B.M.S του κτιρίου, μέσω του οποίου γίνεται συνεχής καταγραφή των θερμοκρασιών και αποστέλλονται μηνύματα ειδοποίησης σε περίπτωση απόκλισης. Εάν δοθεί σήμα απόκλισης από τη θερμοκρασία των 2-8οC, ειδοποιείται ο αρμόδιος υπάλληλος που θα μεριμνήσει για την αποκατάσταση της δυσλειτουργίας. Τα συστήματα αυτά λειτουργούν όλο το 24ωρο, τα δεδομένα φυλάσσονται και μπορούν να επανακτηθούν όποτε χρειαστεί .

Παρακολουθούνται οι ημερομηνίες λήξης των φαρμακευτικών σκευασμάτων έτσι ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη διαχείριση των ληξιπροθέσμων κωδικών. Τα προϊόντα που έχουν λήξει ή έχουν ανακληθεί φυλάσσονται σε ιδιαίτερους χώρους ώστε να εμποδίζεται η ανάμιξή τους με το υγιές απόθεμα.

Με αυτοματοποιημένες διαδικασίες

με αυτοματοποιημένες
διαδικασίες…Οι παραγγελίες μόλις εισαχθούν στο κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα του Ομίλου, οδηγούνται στην αποθήκη προς εκτέλεση, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων (ώρα, δρομολόγιο, προτεραιότητα). Στην κεντρική αποθήκη του ΠΕΙΦΑΣΥΝ, το μεγαλύτερο τμήμα των παραγγελιών (περίπου το 75%) ολοκληρώνεται μέσω δύο ρομποτικών συστημάτων της εταιρείας Knapp που διαχειρίζονται περίπου 2000 κωδικούς, αυξάνοντας έτσι την ταχύτητα εκτέλεσης των παραγγελιών και μειώνοντας στο ελάχιστο τα λάθη.

με ακρίβεια…Τα είδη παραλαμβάνονται μέσω ειδικού λογισμικού WMS ανεπτυγμένου από το Τμήμα I.T. του Ομίλου, εγκατεστημένου σε RF συσκευές συνδεδεμένες με ασύρματα scanners, ελέγχονται και καταμετρούνται ένα προς ένα, επιβεβαιώνονται και ανάλογα με την ζήτηση και το υπάρχον απόθεμα δρομολογούνται είτε προς άμεση αναπλήρωση είτε προς φύλαξη. Τα προϊόντα που θα οδηγηθούν για αναπλήρωση στην κεντρική αποθήκη, τοποθετούνται και διακινούντα σε πλαστικά κιβώτια.

με ευφυΐα …μέσω του σπειροειδούς ταινιόδρομου που βρίσκεται εγκατεστημένος στην κεντρική αποθήκη κινούνται τα πλαστικά κιβώτια με τα εμπορεύματα προς αναπλήρωση καθώς και τα άδεια πλαστικά κιβώτια συλλογής παραγγελιών ώστε να τροφοδοτείται η γραμμή παραγωγής. Το σύστημα διαχειρίζεται το πλήθος των κιβωτίων που εξέρχονται σε κάθε όροφο καθώς και την αδιάλειπτη τροφοδοσία της γραμμής εκτέλεσης παραγγελιών της knapp.

Διανομή

με φροντίδα…Η διανομή των φαρμακευτικών προϊόντων γίνεται με κλιματιζόμενα φορτηγά αυτοκίνητα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διακίνηση των ευπαθών φαρμακευτικών ειδών, τα οποία για να μην απολέσουν τις ιδιότητές τους πρέπει να βρίσκονται μέχρι την ώρα της τελικής τους παράδοσης στο συνεργαζόμενο φαρμακείο σε σταθερή χαμηλή θερμοκρασία.

με χαμόγελο…με ευελιξία…Για τη διανομή έκτακτων-επειγουσών παραγγελιών ο Συνεταιρισμός διαθέτει μια μικρή ομάδα οδηγών με μηχανάκια που καλύπτουν τις περιπτώσεις αυτές με τον ταχύτερο τρόπο, δίνοντας λύσεις σε κάθε πρόβλημα.

με συνέπεια…Η μεταφορά των φαρμακευτικών προϊόντων προς απομακρυσμένους και νησιωτικούς προορισμούς γίνεται μέσω συνεργαζόμενων πρακτορείων και εταιρειών μεταφοράς.

b2b.peifasyn.gr