Το Τμήμα στελεχώνεται από έμπειρο και εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο υποστηρίζει όλες τις εφαρμογές του μηχανογραφικού συστήματος του Ομίλου (software και hardware) καθώς και τα συνεργαζόμενα φαρμακεία μέλη. Ο Όμιλος ΠΕΙΦΑΣΥΝ έχει επενδύσει από το 2007 σε ένα διεθνές σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων, το ERP της Oracle (E-Business Suite) καθώς και στην εφαρμογή Πρόβλεψης Ζήτησης και Διοίκησης Αποθεμάτων: INVENTORY VISION-Syncron. Στόχος των επενδύσεων αυτών είναι να μπορεί να ανταποκρίνεται έγκαιρα, αξιόπιστα και ευέλικτα στις αυξανόμενες ανάγκες της επιχείρησης. Επίσης, έχει εγκαταστήσει τερματικά Rf στους αποθηκευτικούς χώρους του Συνεταιρισμού, για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του πλούσιου κωδικολογίου προϊόντων που διατηρεί.

Στήριξη της λειτουργίας των φαρμακείων

• Εγκατάσταση του προγράμματος διαχείρισης φαρμακείου FARMAKONet SQL και εκπαίδευση στη χρήση του.
• Τηλεφωνική υποστήριξη και δυνατότητα απομακρυσμένης επέμβασης για επίλυση προβλημάτων software/hardware σε πραγματικό χρόνο.
• Online παραγγελία και ταυτόχρονη ενημέρωση σχετικά με τη διαθεσιμότητα των ειδών.
• Αυτόματη ενημέρωση της αποθήκης του φαρμακείου με τις αγορές του από τον Όμιλο, ενημέρωση για τιμολόγια και πιστωτικά σε πραγματικό χρόνο.
• Ενημέρωση του προγράμματος με τα νέα δελτία τιμών των φαρμάκων (online ενημέρωση ή αποστολή CD και οδηγιών).
• Ενημέρωση της βάσης των παραφαρμάκων με νέα είδη, τιμές και barcodes.
b2b.peifasyn.gr