Τακτική Γενική Συνέλευση Ισολογισμού των Μελών του Ομίλου ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ

Υπενθυμίζεται στα μέλη του Ομίλου ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ ότι την Τετάρτη 27/06/2018 και ώρα 15.00 θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση Ισολογισμού στο νέο κτίριο του ΠΕΙΦΑΣΥΝ στην οδό Σκυλίτση 5 (όπισθεν του παλαιού κτιρίου)

b2b.peifasyn.gr