Στις 02/06/2018 συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ της ΟΣΦΕ, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας μεταξύ των μελών του, που είχαν εκλεχθεί στα πλαίσια του 31ου Συνεδρίου της ΟΣΦΕ στις 26-27/05/2018 στη Χαλκιδική.

Νέο Δ.Σ
Πρόεδρος : Μπελώνης Σταύρος
Αντιπρόεδρος : Φαρσάκης Λάζαρος
Γραμματέας (και Αρμόδιος επί των Διεθνών Σχέσεων): Μαρίνος Ελευθέριος
Ταμίας (και Προϊστάμενος Εκτελεστικού Συμβουλίου): Καφανέλης Πέτρος
Έφορος επί Εκπαιδευτικών Θεμάτων και Επί Δημοσίων Σχέσεων : Μπιρλιράκης Βασίλειος
Τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ είναι :
Κατσαντώνης Νικόλαος
Γενετζάκης Αποστόλης

Καλή επιτυχία στο έργο τους!

b2b.peifasyn.gr