Συγκεντρωτικό τιμολόγιο προσφορών

Όπως θα έχετε διαπιστώσει, πέρα από τα τιμολόγια ροής, καθημερινά λαμβάνετε πολλαπλάσια τιμολόγια προσφορών, με αποτέλεσμα την ανάγκη διαχείρισης δυσανάλογου όγκου παραστατικών, καταχωρήσεων, λογιστικού ελέγχου, ακόμα και διατήρησης των στοιχείων αυτών, σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ., γεγονός που δεν διευκολύνει την ήδη επιβαρυμένη εργασία σας.

Αυτό ακριβώς θελήσαμε να βελτιώσουμε και να διευκολύνουμε μέσα από την δημιουργία του,

ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ.

Εάν π.χ. έχετε στο πρωινό σας δρομολόγιο

Προσφορά Χ:  αξίας  50 euro 60 ημερών

Προσφορά Ψ:  αξίας  100 euro 120 ημερών

Προσφορά Ζ:  αξίας   50 euro 90 ημερών

Αντί για 3 διαφορετικά παραστατικά, τα 3 άνωθεν τιμολόγια θα σταθμίζονται, όσον αφορά την αξία τους και την πίστωση τους και θα ενοποιούνται σε ένα μόνο τιμολόγιο.

Δηλαδή θα λάβετε:

για τις προσφορές Χ – Ψ – Ζ,  1 μόνο τιμολόγιο, αξίας 200 euro 90 ημερών.

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις.

Χρήστος Τσαγάνης 210 4830291 εσωτ. 407

Γιάννης Σαρρής 210 4830291 εσωτ. 241

b2b.peifasyn.gr