MEDI-ΣΥΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
(ΑΡΜΑΕ: 59737/02/Β/05/110)-ΑΡ. ΓΕΜΗ 044884907000
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη συνεδρίαση της 21/09/2018, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «MEDI-ΣΥΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ» και δ.τ. «MEDI-ΣΥΝ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 18/10/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 στα γραφεία της εταιρείας στον Αγ. Ι. Ρέντη, επί της οδού Αγ. Ι. Ρέντη, αριθμός 98, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και της ελεγκτικής εταιρείας «HLB ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2017 – 31/12/2017.

2. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2017 – 31/12/2017 μετά της επ’ αυτής εκθέσεως του Δ.Σ. και της εκθέσεως ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών.

3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης της ως άνω χρήσεως.

4. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας ως ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής της.

5. Έγκριση διάθεσης κερδών και διανομής μερίσματος κερδών χρήσης

6. Διάφορες ανακοινώσεις

Οι εκ των κ.κ. μετόχων επιθυμούντες να μετάσχουν της Γεν. Συνελεύσεως πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους ή τους προσωρινούς τίτλους τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία της Εταιρείας πέντε ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως.

Αγ. Ι. Ρέντης, 21/09/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

___________________________
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΟΣ

b2b.peifasyn.gr