MEDI – ΣΥΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ   ΚΑΙ       ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ»

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ

          ΑΦΜ: 998921713  ΑΡ. ΓΕΜΗ: 044884907000

                                             ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία MEDI – ΣΥΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ   ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ», με ομόφωνη απόφαση, ληφθείσα κατά την συνεδρίασή του της  31ης  Ιουλίου 2020,  καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10 Σεπτεμβρίου  2020, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας, που βρίσκεται στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, οδός Αγίου Ιωάννη Ρέντη 98, με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ

 1) Διαπίστωση απαρτίας από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

 2) Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνελεύσεως, ο οποίος θα εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

 3) Υποβολή και Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την διαχειριστική περίοδο 01/01/2019 – 31/12/2019, της επ’ αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών  Ελεγκτών.

  4) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης της ως άνω Χρήσεως.

  5) Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας ως γραφείου ανάθεσης ελεγκτικών εργασιών για τη χρήση 01/01/2020 έως 31/12/2020 και καθορισμός της αμοιβής της.

6) Έγκριση διάθεσης κερδών και διανομής μερίσματος κερδών χρήσης.

  7) Διάφορα θέματα επί της οικονομικής πορείας, αλλά και της  εμπορικής και οικονομικής πολιτικής της εταιρείας – Ανακοινώσεις – Προτάσεις.

—————–

Οι κ.κ. Μέτοχοι και οι πληρεξούσιοι αυτών, που δικαιούνται και επιθυμούν να λάβουν μέρος στην προαναφερόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και τον Ν. 4548/2018, να καταθέσουν (5) πέντε ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση, ήτοι έως και την Πέμπτη 03-09-2020 και ώρα 16:00, τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα.

Η θεώρηση των εξουσιοδοτήσεων εκπροσώπησης πληρεξουσίων μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε δημόσια αρχή ή από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρείας.

Αγ. Ιωάννης Ρέντης, 29-7-2019

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος  

Κωνσταντίνος Πάνος

b2b.peifasyn.gr