Το Δ.Σ. της Ο.Σ.Φ.Ε. θα ήθελε να σας προσκαλέσει στην παρουσίαση της νέας δράσης υπό τον τίτλο: «Υπηρεσία ανίχνευσης ατόμων με αδιάγνωστη Αρτηριακή Υπέρταση ή / και Κολπική Μαρμαρυγή»

Θα ήταν τιμή για εμάς να παρευρεθείτε καθώς και επίσης να καταθέσετε τυχόν προτάσεις σας με βάση την εμπειρία σας από την εφαρμογή του προγράμματος Αρεταίος ώστε να τις αξιοποιήσουμε στην νέα δράση.

Η παρουσίαση θα γίνει την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2019 (Ώρα : 10.00 π.μ.) στα πλαίσια της 10ης Διημερίδας + Έκθεσης ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΥΓΕΙΑΣ στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών (Λ. Βασιλίσσης Σοφίας & Κόκκαλη) στην αίθουσα Ν. Σκαλκώτα.

Θα θέλαμε να κλείσουμε την πρόσκληση αυτή αναφέροντας πως το Δ.Σ. της Ο.Σ.Φ.Ε. πιστεύει ακράδαντα πως η ενεργός συμμετοχή του φαρμακοποιού τόσο στην εφαρμογή όσο και στην διαμόρφωση των δράσεων για την φροντίδα υγείας είναι ακρογωνιαίος λίθος για την επιτυχία τους.

Από κοινού συν+διαμορφώνουμε το αύριο του επαγγέλματος μας

Με συναδελφικούς – συνεταιριστικούς χαιρετισμούς,

Για το Δ.Σ. της Ο.Σ.Φ.Ε.

Πρόεδρος Δ.Σ. Μπελώνης Σταύρος

 Γραμματέας Δ.Σ.  Μαρίνος Ελευθέριος

b2b.peifasyn.gr