Η ανακοίνωση του Ε.Ο.Φ. για την δραστική α’ ύλη VALSARTAN από το εργοστάσιο ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL CO.LTD Κίνας

Χολαργός, 6/7/2018
Αρ. Πρωτ.: 69423

Αποφασίζεται

Η ανάκληση των παρτίδων των φαρμακευτικών προϊόντων του συνημμένου πίνακα, που περιέχουν την δραστική α’ ύλη VALSARTAN παραγωγής του εργοστασίου ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL CO.LTD Κίνας, διότι ανιχνεύτηκε η πρόσμιξη N-Nitrosodimethylamine (NDMA) σε αυτή, πιθανός καρκινογόνος παράγοντας, μετά από εργαστηριακό έλεγχο.

Παρτίδες που ανακαλούνται :
www.eof.gr

Ανακοίνωση ΕΟΦ και EMEA:
www.eof.gr

b2b.peifasyn.gr