Επιστολή της ΟΣΦΕ με θέμα : ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΡΕΤΑΙΟΣ».

 

Το οπτικοακουστικό υλικό της εκδήλωσης μπορείτε να το βρείτε στον παρακάτω υπερσύνδεσμο:

https://www.youtube.com/watch?v=AlsFAU4co94&feature=youtu.be

Επιπρόσθετη πληροφόρηση μπορείτε να αναζητείστε στους παρακάτω υπερσυνδέσμους:

 

b2b.peifasyn.gr