Ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των 10 αντιπροσώπων του ΠΕΙΦΑΣΥΝ στην ΟΣΦΕ, οι οποίοι είναι :

Πάνος Κωνσταντίνος

Μαυρίδου Ευγενία (Τζένη)

Καραμπινίδης Αλέξιος

Μπελώνη Αγγελική

Λιάπης Στυλιανός

Μακρής Ευστράτιος

Ντέλλος Φώτιος

Τσιριμπής Δημήτριος

Χιώτης Πολυχρόνης

Βλάχος Δημήτριος

b2b.peifasyn.gr