Από 20/02/19 οι αποδείξεις είσπραξης τραπεζικών καταθέσεων θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά.

b2b.peifasyn.gr