Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί

6Ισολογισμοί Ομίλου 2013
Πατήστε εδώ για να δείτε τον ενοποιημένο ισολογισμό 2013 του Ομίλου ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ.
Πατήστε εδώ για να δείτε τον ισολογισμό 2013 του ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ.
Πατήστε εδώ για να δείτε τον ισολογισμό 2013 της Medi-syn.
Πατήστε εδώ για να δείτε τον ισολογισμό 2013 της ΣΥ.ΦΑ.ΚΟ.
Πατήστε εδώ για να δείτε τον ισολογισμό 2013 της ΣΥ.ΦΑ.ΠΕΛ.
Πατήστε εδώ για να δείτε τον ισολογισμό 2013 της ΣΥ.ΦΑ. ΣΑΜΟΥ
7Ισολογισμοί Ομίλου 2012
Πατήστε εδώ για να δείτε τον ενοποιημένο ισολογισμό 2012 του Ομίλου ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ.
Πατήστε εδώ για να δείτε τον ισολογισμό 2012 του ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ.
Πατήστε εδώ για να δείτε τον ισολογισμό 2012 της Medi-syn.
Πατήστε εδώ για να δείτε τον ισολογισμό 2012 της ΣΥ.ΦΑ.ΚΟ.
Πατήστε εδώ για να δείτε τον ισολογισμό 2012 της ΣΥ.ΦΑ.ΠΕΛ.
Πατήστε εδώ για να δείτε τον ισολογισμό 2012 της ΣΥ.ΦΑ. ΣΑΜΟΥ
b2b.peifasyn.gr