Όροι Συμμετοχής σε Διαγωνισμό – Παιχνίδι γνώσεων

Ο Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Π.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ. Π.Ε.», που εδρεύει στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής, οδός Αγ. Ιωάννου Ρέντη αρ. 98, (εφεξής «ΠΕΙΦΑΣΥΝ») διοργανώνει σε συνεργασία με την φαρμακευτική εταιρεία “BAUSCH Health(εφεξής από κοινού «οι Διοργανωτές») Διαγωνισμό με παιχνίδι γνώσεων για φαρμακοποιούς και βοηθούς φαρμακείου (εφεξής «Χρήστες»), μέσω της εφαρμογής κινητών συσκευών «Atrivity» (εφεξής η «Εφαρμογή»).

Οι χρήστες παρακαλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τους παρόντες όρους συμμετοχής και να προβούν σε μεταφόρτωση της Εφαρμογής και συμμετοχή στον Διαγωνισμό, μόνον εφόσον τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. Με την εγγραφή του χρήστη στον διαδικτυακό αυτό τόπο, τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση των όρων, τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και παραιτείται από κάθε σχετική αξίωση προσβολής τους. Οι παρόντες όροι δύνανται να τροποποιούνται ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση, και ως εκ τούτου οι χρήστες καλούνται να ελέγχουν περιοδικά, αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις, οι οποίες και ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησής τους στον παρόντα Ιστότοπο.

 

 1. Δώρo Διαγωνισμού

Ο Νικητής του Διαγωνισμού, θα κερδίσει:

1η θέση: μια τηλεόραση μάρκας LG τύπου LED 55’’ 4Κ

Το Δώρο προσφέρεται αποκλειστικά από τον ΠΕΙΦΑΣΥΝ και είναι προσωπικό, δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

 

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε φαρμακοποιός ή βοηθός φαρμακείου, που κάνει εγγραφή στον παρόντα Ιστότοπο.

Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι των Διοργανωτών (β) οι συγγενείς αυτών μέχρι και δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας και οι σύζυγοι αυτών, καθώς και (γ) όσοι στερούνται πλήρους δικαιοπρακτικής ικανότητας. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στον Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου, θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και τυχόν δώρα που παραδόθηκαν επιστρέφονται.

 

 1. Διάρκεια Διαγωνισμού

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 05/06/2021, ώρα 08.00 π.μ. (στο εξής η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και τις 13/06/2021, ώρα 23:59 μ.μ. (στο εξής η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Έγκυρες θεωρούνται μόνον οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των ως άνω χρονικών ορίων του Διαγωνισμού.

 

 1. Διαδικασία Συμμετοχής

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό θα πρέπει:

α) Να κάνουν εγγραφή στην πλατφόρμα μέσω της Ιστοσελίδας του ΠΕΙΦΑΣΥΝ, δηλώνοντας το ονοματεπώνυμό τους και το ΑΦΜ του φαρμακείου,

β) Να κατεβάσουν την εφαρμογή ATRIVITY στην κινητή συσκευή τους (smartphone ή tablet) είτε από το Google Play, είτε από το App Store,

γ) Να αποδεχθούν τους όρους της Εφαρμογής,

δ) Να παίξουν στο Παιχνίδι Γνώσεων ακολουθώντας τους εξής κανόνες:

 • Μπορείτε να επιλέξετε εσείς τον αντίπαλο που θα προκαλέσετε ή να επιλεγεί τυχαία ένας αντίπαλος από το σύστημα.
 • Όταν προκαλέσετε κάποιον, η αντίστοιχη ειδοποίηση εμφανίζεται στη λίστα προκλήσεων του αντιπάλου (στην ενότητα «Your turn» της εφαρμογής).
 • Στη συνέχεια, μπορείτε να ανοίξετε την πρόκληση και να παίξετε απαντώντας σε 7 ερωτήσεις. Η ταχύτητα είναι υπέρ σας, καθώς κερδίζετε περισσότερους πόντους όταν απαντάτε γρήγορα. Έχετε 20 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σας για να απαντήσετε σε κάθε ερώτηση. Κερδίζετε 100 πόντους για κάθε σωστή απάντηση και έως 20 επιπλέον πόντους, ανάλογα με την ταχύτητα με την οποία απαντήσατε.
 • Ο αντίπαλος μπορεί να απαντήσει στην πρόκλησή σας απαντώντας τις ίδιες ερωτήσεις εντός 24 ωρών.
 • Νικητής είναι αυτός που θα έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους κατά τη Λήξη του Παιχνιδιού.
 • Μπορείτε να ολοκληρώσετε έως και 20 προκλήσεις και να προκαλέσετε τον ίδιο αντίπαλο έως και 5 φορές.

Τύποι προκλήσεων

 • Απλή πρόκληση: Ως αρχάριοι στο παιχνίδι, μπορείτε να ξεκινήσετε με απλές προκλήσεις που δίνουν πόντους τόσο στον νικητή όσο και στον ηττημένο (αν και νικητής θα θεωρηθεί αυτός που κέρδισε τους περισσότερους πόντους).
 • Διπλή πρόκληση ( ενεργοποιείται αφού φτάσετε τους 10.000 πόντους): Ο νικητής κερδίζει διπλούς πόντους. Ωστόσο, από τη βαθμολογία του ηττημένου αφαιρούνται διπλάσιοι πόντοι. Θα πρέπει λοιπόν να είστε προσεκτικοί με αυτόν τον τύπο πρόκλησης. Αν δεν την ολοκληρώσετε εγκαίρως (εντός 24 ωρών), χάνετε όσους πόντους κέρδισε ο παίκτης που ολοκλήρωσε την πρόκληση επί δύο.
 • Τριπλή πρόκληση (που ενεργοποιείται αφού φτάσετε τους 20.000 πόντους): Ο νικητής κερδίζει τριπλάσιους πόντους. Ωστόσο, από τη βαθμολογία του ηττημένου αφαιρούνται τριπλάσιοι πόντοι. Οπότε, να είστε ΠΟΛΥ προσεκτικοί με αυτόν τον τύπο πρόκλησης. Αν δεν την ολοκληρώσετε εγκαίρως (εντός 24 ωρών), χάνετε τόσους πόντους κέρδισε ο παίκτης που ολοκλήρωσε την πρόκληση επί τρία.
 • Πρόκληση 5-10% (που ενεργοποιείται αφού φτάσετε τους 50.000 πόντους): ο νικητής κερδίζει το 5% όλων των πόντων που μάζεψε ο ηττημένος, ενώ ο ηττημένος χάνει το 10% των πόντων του. Αν δεν την ολοκληρώσετε εγκαίρως (εντός 24 ωρών), χάνετε το 10% των πόντων σας.

Περιορισμοί

 • Μπορείτε να ολοκληρώσετε έως 20 προκλήσεις την ημέρα, στις οποίες υπολογίζονται τόσο αυτές που ξεκινάτε εσείς όσο και αυτές που ξεκινούν άλλοι παίκτες εναντίον σας.
 • Μπορείτε να προκαλέσετε τον ίδιο αντίπαλο έως και 5 φορές κάθε μέρα.
 • Οι παίκτες που έχουν 10 εκκρεμείς προκλήσεις, δεν μπορούν να λάβουν ή να ξεκινήσουν νέες προκλήσεις μέχρι να ολοκληρώσουν μια εκκρεμή πρόκληση από την ενότητα «Your turn».
 • Οι παίκτες που συγκεντρώνουν πόντους και κερδίζουν εμπειρία μετά από 20 προκλήσεις, δεν μπορούν να προκαλέσουν με άλλο τύπο πρόκλησης (διπλή, τριπλή και 5-10%) τους παίκτες που βρίσκονται σε χαμηλότερο επίπεδο εμπειρίας. Μπορούν να προκαλέσουν μόνο παίκτες με βαθμολογία καλύτερη η παρεμφερή με αυτούς.

Λήξη

Οι προκλήσεις λήγουν μετά από 24 ώρες. Αν δεν απαντήσετε σε κάποια πρόκληση εντός αυτού του χρονικού διαστήματος, θα χάσετε τους αντίστοιχους πόντους. Να θυμάστε ότι μπορεί να χάσετε και διπλάσιους ή τριπλάσιους πόντους ή το 10% των πόντων σας, ανάλογα με τον τύπο της πρόκλησης.

Κατάταξη

 • Η κατάταξη γίνεται με βάσει τους πόντους που κερδίζετε στο παιχνίδι. Θα μπορείτε να δείτε σε ποια θέση βρίσκεστε τόσο εσείς όσο και οι άλλοι παίκτες. Υπάρχουν και άλλα στατιστικά στοιχεία, όπως ο αριθμός των ολοκληρωμένων προκλήσεων και το ποσοστό νικών.

Δραστηριότητα

Μπορείτε να παρακολουθείτε σε πραγματικό χρόνο τη δική σας δραστηριότητα ή τη δραστηριότητα των αγαπημένων σας παικτών.

Αγαπημένοι

Αν θέλετε να προσθέσετε έναν παίκτη στους αγαπημένους, επιλέξτε τον από τη λίστα κατάταξης πατώντας πάνω στο αστέρι ή επιλέξτε τον όταν ξεκινάτε μια πρόκληση. Θα μπορείτε να τους εντοπίσετε με φίλτρο στην κατάταξη, να τους βρίσκετε ευκολότερα όταν επιλέγετε αντίπαλο και να παρακολουθείτε τη δραστηριότητά τους.

Τέλος του παιχνιδιού

Όταν τελειώσει το παιχνίδι, θα έχετε στη διάθεσή σας 24 ώρες για να ανταποκριθείτε στις εκκρεμείς προκλήσεις. Αξιοποιήστε τον χρόνο ώστε να ξεκινήσετε όλες τις προκλήσεις που θέλετε πριν λήξει η προθεσμία.

 

 1. Παραλαβή δώρου

To δώρο θα αποσταλεί στο νικητή από τον ΠΕΙΦΑΣΥΝ.

 

6.     Περιορισμός Ευθύνης

Το Παιχνίδι Γνώσεων, η Πλατφόρμα και η Εφαρμογή παρέχονται «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» και σε καμία περίπτωση οι Διοργανωτές δε φέρουν ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης, ούτε για οποιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) των χρηστών.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, οι  χρήστες κατανοούν και αποδέχονται ότι επισκεπτόμενοι τις σελίδες περιεχομένου και χρησιμοποιώντας την Πλατφόρμα και την Εφαρμογή, είναι πιθανό να εκτεθούν σε περιεχόμενο απρεπές, ενοχλητικό, προσβλητικό, ανήθικο, χυδαίο, παράνομο κ.λπ. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθούν υπεύθυνοι οι Διοργανωτές για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν υποστούν οι χρήστες, λόγω της έκθεσής τους σε περιεχόμενο τέτοιου είδους.

 

 1. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Όλες οι παρεχόμενες Υπηρεσίες, το Παιχνίδι Γνώσεων καθώς και το Περιεχόμενο της Πλατφόρμας και της Εφαρμογής (εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, κείμενα κλπ.), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ΠΕΙΦΑΣΥΝ ή των συνεργατών του και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, τροποποίηση, αλλοίωση, διαμόρφωση, αναπαραγωγή, διανομή, μεταβίβαση, πώληση, αναδημοσίευση, αποστολή δεδομένων σε άλλο υπολογιστή, είτε στο σύνολό των στοιχείων πνευματικής ιδιοκτησίας, είτε τμηματικά.

 

 1. Ακύρωση συμμετοχής

Οι Διοργανωτές διατηρούν ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα (αλλά σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούνται έναντι τρίτων συμμετεχόντων) να θεωρήσουν ως άκυρη τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα, εφόσον υπάρχουν αποδείξεις ή σαφείς ενδείξεις ότι χρησιμοποίησε αθέμιτες ενέργειες, με σκοπό τη συμμετοχή του στο Παιχνίδι ή την ανάδειξή του στο νικητή. Ρητά δε οι συμμετέχοντες παραιτούνται από κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια κατά των Διοργανωτών, σε περίπτωση που κριθεί ότι πρέπει να ακυρωθεί η συμμετοχή κάποιου από τον Διαγωνισμό για τους λόγους που αναφέρονται στους παρόντες όρους.

 

 1. Ανακοίνωση Νικητή

Η ανακοίνωση του ονόματος του νικητή θα πραγματοποιηθεί εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη Λήξη του Διαγωνισμού και ανάδειξη τους στην ιστοσελίδα του ΠΕΙΦΑΣΥΝ www.peifasyn.gr  και στην ιστοσελίδα του Facebook https://www.facebook.com/peifasyn

Ο νικητής θα ειδοποιηθεί με προσωπικό μήνυμα κινητού τηλεφώνου (sms) και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) ή με κάθε άλλον επικοινωνιακά πρόσφορο τρόπο από τον ΠΕΙΦΑΣΥΝ και θα ενημερωθεί για τον τρόπο και τον χρόνο παραλαβής του δώρου του.

Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στους Διοργανωτές για την προβολή του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, κινηματογράφου καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Έτσι, οι Διοργανωτές επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο του νικητή, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο που τυχόν ληφθούν κατά την παράδοση του δώρου και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε άλλο ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τον παρόντα Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στον Διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων χωρίς περαιτέρω υποχρέωση των Διοργανωτών, για πρόσθετη ενημέρωση των συμμετεχόντων ή καταβολή τυχόν αμοιβής ή αποζημίωσης.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Οι Διοργανωτές στο πλαίσιο του Διαγωνισμού θα συλλέξουν μόνο το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση email του Χρήστη, καθώς και το ΑΦΜ του συνεργαζόμενου με τον ΠΕΙΦΑΣΥΝ φαρμακείου (εφεξής τα «Προσωπικά Δεδομένα»), με σκοπό την ανάδειξη και δημοσίευση του νικητή και την διεκπεραίωση των αναγκαίων ενεργειών για την παροχή του Δώρου σε αυτόν. Η συλλογή των δεδομένων θα γίνει από τα ίδια τα υποκείμενα. Τα Προσωπικά Δεδομένα των συμμετεχόντων θα διατηρούνται από τους Διοργανωτές για χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία λήξης του Διαγωνισμού, ενώ τα Προσωπικά Δεδομένα των νικητών θα διατηρηθούν για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήξης του Διαγωνισμού και στη συνέχεια θα διαγραφούν οριστικά. Οι Διοργανωτές δε μεταβιβάζουν σε τρίτους και δεν δημοσιοποιούν προσωπικά δεδομένα των χρηστών, εκτός εάν νόμος ορίζει διαφορετικά ή αν αποτελεί συμβατική υποχρέωση ή κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία των μέσων (π.χ. ανάθεση τεχνικής υποστήριξης σε εταιρεία πληροφορικής).

Κάθε συμμετέχων διατηρεί τα δικαιώματα που παρέχει η ισχύουσα νομοθεσία στα υποκείμενα προσωπικών δεδομένων, ήτοι: το δικαίωμα ενημέρωσης, το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα στη διόρθωση δεδομένων, το δικαίωμα στη λήθη, το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας, το δικαίωμα εναντίωσης και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.

Μπορείτε να ασκήσετε οποτεδήποτε τα δικαιώματά σας αυτά επικοινωνώντας με τον ΠΕΙΦΑΣΥΝ μέσω e-mail στη διεύθυνση personaldata@peifasyn.gr ή με επιστολή στη διεύθυνση ΠΕΙΦΑΣΥΝ Π.Ε., Αγ. Ι. Ρέντη 98, Άγιος Ιωάννης Ρέντης Αττικής, Τ.Κ. 18233. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) ως αρμόδια εποπτική αρχή, εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή της, διέπεται, ερμηνεύεται και συμπληρώνεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 («Κανονισμός» ή “GDPR”), τον Ν. 4624/2019, τον Ν. 3471/2006, το ισχύον ελληνικό δίκαιο και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ΧΡΗΣΗ COOKIES: Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη και δε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οποιοδήποτε πρόσωπο. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του δικτυακού τόπου για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας του ΠΕΙΦΑΣΥΝ, κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα επιλογής των cookies που θα ενεργοποιηθούν κατά την περιήγησή του.

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ: Οι παρόντες Όροι, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την ερμηνεία ή την εφαρμογή των παρόντων όρων αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια του Πειραιά.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

 

b2b.peifasyn.gr