Κλαίρη Παρμάκη

Αναπλ. Προϊσταμένη

Απόφοιτος της Ελληνογαλλικής Σχολής “Jeanne d’ Arc”. Σπούδασε στη Φαρμακευτική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διατηρεί φαρμακείο από το 2008 στον Πειραιά. Εκλέγεται αντιπρόσωπος στην ΟΣΦΕ από το 2015. Είχε εκλεγεί αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ του ΠΕΙΦΑΣΥΝ το 2016.
b2b.peifasyn.gr