Οι υπηρεσίες οικονομικής διαχείρισης περιλαμβάνουν:

• Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan)
• Μελέτη της Αύξησης Ρευστότητας (Liquidity Plan)
• Προτάσεις για την ενίσχυση των πωλήσεων
• Συμβουλές ανάπτυξης του φαρμακείου και προσαρμογής του στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον.
b2b.peifasyn.gr