Προνόμια Μελών-Μετόχων
ON-LINEΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
 ΑΝΑΚΛΗΣΗ  ΦΑΡΜΑΚΩΝ
 ΠΡΟΓΝΩΣΗ
 ΚΑΙΡΟΥ
Η ΚΙΝΗΣΗ
ΣΤΟΥΣ
ΔΡΟΜΟΥΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Προνόμια Μελών-Μετόχων


Συμμετοχή στη διαμόρφωση των εξελίξεων

Τα μέλη του Ομίλου απολαμβάνουν πολλαπλά οφέλη που απορρέουν από την ιδιότητά τους ως μέτοχοι της επιχείρησης, το σημαντικότερο εκ των οποίων η συμμετοχή τους στη διαμόρφωση των εξελίξεων της φαρμακευτικής αγοράς. Με τις σκέψεις και τις προτάσεις τους επηρεάζουν όλη την αλυσίδα διακίνησης τόσο του φαρμάκου όσο και του παραφαρμάκου.

Ασφάλεια & συμμετοχή στα κέρδη

Τα μέλη του Ομίλου έχουν την ασφάλεια της ομπρέλας του Συνεταιρισμού, γεγονός εξαιρετικά σημαντικό σε αυτή τη δύσκολη χρονική συγκυρία. Λαμβάνουν μέρισμα επί των κερδών της επιχείρησης και έχουν δικαίωμα επί της αναπροσαρμογής της αξίας της περιουσίας του ΠΕΙΦΑΣΥΝ, χωρίς ισόποση καταβολή κεφαλαίου (αύξηση συνεταιριστικής μερίδας). Επιπλέον, τους δίνεται η δυνατότητα να πάρουν προαιρετικές μερίδες και να αυξήσουν τη συμμετοχή τους στον Συνεταιρισμό.

Εξυπηρέτηση & εκπαίδευση

Ταυτόχρονα, τα μέλη του Ομίλου, έχουν προνομιακούς εμπορικούς όρους συνεργασίας και βιώνουν ένα υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης στις καθημερινές τους συναλλαγές. Μετέχουν σε εκπαιδευτικά σεμινάρια που αφορούν σε φαρμακευτικά προϊόντα και υπηρεσίες υγείας καθώς και σε ενημερωτικές εκδηλώσεις με στόχο την παρακολούθηση των εξελίξεων στη φαρμακευτική αγορά καθώς και των εξελίξεων σε επιστημονικά και κλαδικά θέματα.

   
ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝΜέληΠρονόμια Μελών-Μετόχων
Γενικοί Όροι Χρήσης