Ιστορικό
Φιλοσοφία & κουλτούρα
Όραμα & Αξίες
Οικονομικά στοιχεία
Διακρίσεις και Βραβεία
Μέλη Δ.Σ. & Ε.Σ
Εταιρείες του Ομίλου
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Οργανωτική δομή
Ισολογισμοί Ομίλου 2012
Ισολογισμοί Ομίλου 2013
Ισολογισμοί Ομίλου 2014
Ισολογισμοί Ομίλου 2015
Ισολογισμοί Ομίλου 2016
Ισολογισμοί Ομίλου 2017
Ισολογισμοί Ομίλου 2018
ON-LINEΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
 ΑΝΑΚΛΗΣΗ  ΦΑΡΜΑΚΩΝ
 ΠΡΟΓΝΩΣΗ
 ΚΑΙΡΟΥ
Η ΚΙΝΗΣΗ
ΣΤΟΥΣ
ΔΡΟΜΟΥΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ισολογισμοί Ομίλου 2013

Πατήστε εδώ για να δείτε τον ισολογισμό 2013 του ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ.

Πατήστε εδώ για να δείτε τον ισολογισμό 2013 της Medi-syn.

Πατήστε εδώ για να δείτε τον ισολογισμό 2013 της ΣΥ.ΦΑ.ΚΟ.

Πατήστε εδώ για να δείτε τον ισολογισμό 2013 της ΣΥ.ΦΑ.ΠΕΛ.

Πατήστε εδώ για να δείτε τον ισολογισμό 2013 της ΣΥ.ΦΑ. ΣΑΜΟΥ

Πατήστε εδώ για να δείτε τον ενοποιημένο ισολογισμό 2013 του Ομίλου ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ.

   
ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝΌμιλοςΙσολογισμοί Ομίλου 2013
Γενικοί Όροι Χρήσης