Ιστορικό
Φιλοσοφία & κουλτούρα
Όραμα & Αξίες
Οικονομικά στοιχεία
Διακρίσεις και Βραβεία
Μέλη Δ.Σ. & Ε.Σ
Εταιρείες του Ομίλου
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Οργανωτική δομή
Ισολογισμοί Ομίλου 2012
Ισολογισμοί Ομίλου 2013
Ισολογισμοί Ομίλου 2014
Ισολογισμοί Ομίλου 2015
Ισολογισμοί Ομίλου 2016
Ισολογισμοί Ομίλου 2017
Ισολογισμοί Ομίλου 2018
ON-LINEΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
 ΑΝΑΚΛΗΣΗ  ΦΑΡΜΑΚΩΝ
 ΠΡΟΓΝΩΣΗ
 ΚΑΙΡΟΥ
Η ΚΙΝΗΣΗ
ΣΤΟΥΣ
ΔΡΟΜΟΥΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Εταιρείες


Ο Όμιλος ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ. έχει τρεις θυγατρικές φαρμακαποθήκες τις ΣΥ.ΦΑ.ΠΕΛ., ΣΥ.ΦΑ.ΚΟ. και ΣΥ.ΦΑ. ΣΑΜΟΥ, μια θυγατρική εταιρεία παροχής υπηρεσιών τη MEDI-ΣΥΝ, ενώ παράλληλα συμμετέχει στη φαρμακαποθήκη ΜΑΙΝΑΛΟΝ ΣΥ.ΦΑΡΜ. Α.Ε., θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΣΥ.ΦΑ.ΝΟ.Π.Ε.Ε.

ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ.
MEDI-ΣΥΝ
ΣΥ.ΦΑ.ΠΕΛ.
ΣΥ.ΦΑ. ΣΑΜΟΥ
ΣΥ.ΦΑ.ΚΟ.
   
ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝΌμιλοςΕταιρείες του Ομίλου
Γενικοί Όροι Χρήσης