Όσα φαρμακεία χρειάζεται να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο της επιτροπής ανταγωνισμού, μπορούν να δουν τα δεδομένα τους στην πλατφόρμα b2b.peifasyn.gr

b2b.peifasyn.gr