Όσα φαρμακεία χρειάζεται να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο της επιτροπής ανταγωνισμού, μπορούν να δουν τα δεδομένα τους στην πλατφόρμα b2b.peifasyn.gr

Όσα φαρμακεία χρειάζεται να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο της επιτροπής ανταγωνισμού, μπορούν να δουν τα δεδομένα τους στην πλατφόρμα b2b.peifasyn.gr

Δείτε περισσότερα: https://bit.ly/2JXfn9H

 

b2b.peifasyn.gr