Εταιρική κοινωνική ευθύνη


Ο όμιλος ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ θεωρεί την εταιρική κοινωνική ευθύνη ως σημαντικό και αναπόσπαστο μέρος της κουλτούρας του.

Η ανταπόδοση στο κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται είναι μέρος της φιλοσοφίας του. Σταθερά αναλαμβάνει πρωτοβουλίες κοινωνικών παροχών για την υποστήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος, τόσο με την καθημερινή πρακτική του όσο και με σχετικές δράσεις. Ενδεικτικές πρόσφατες δράσεις:

• Στηρίζει τη δράση του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», συμβάλλοντας στο σημαντικό έργο που επιτελεί.
• Γίνεται μέρος της μεγάλης αλυσίδας των «(MSF)| Γιατροί Χωρίς Σύνορα (ΓΧΣ)», στηρίζοντας τη δράση ‘’Χρειάζονται πολλοί για να σωθεί ένας’’.
• Είναι πάντα στο πλευρό των "Φαρμακοποιών του Κόσμου", υποστηρίζοντας το έργο που επιτελούν εδώ και 22 χρόνια.
• Συχνή διανομή υγειονομικού υλικού σε πολλά σχολεία και κοινωφελή ιδρύματα.

Ο όμιλος ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ θεωρεί την εταιρική κοινωνική ευθύνη ως σημαντικό και αναπόσπαστο μέρος της κουλτούρας του.Η ανταπόδοση στο κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται είναι μέρος της φιλοσοφίας του. Σταθερά αναλαμβάνει πρωτοβουλίες κοινωνικών παροχών για την υποστήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος, τόσο με την καθημερινή πρακτική του όσο και με σχετικές δράσεις. Ενδεικτικές πρόσφατες δράσεις:

• Στηρίζει τη δράση του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», συμβάλλοντας στο σημαντικό έργο που επιτελεί.
• Γίνεται μέρος της μεγάλης αλυσίδας των «(MSF)| Γιατροί Χωρίς Σύνορα (ΓΧΣ)», στηρίζοντας τη δράση ‘’Χρειάζονται πολλοί για να σωθεί ένας’’.
• Είναι πάντα στο πλευρό των "Φαρμακοποιών του Κόσμου", υποστηρίζοντας το έργο που επιτελούν εδώ και 22 χρόνια.
• Συχνή διανομή υγειονομικού υλικού σε πολλά σχολεία και κοινωφελή ιδρύματα.
b2b.peifasyn.gr