Ο Όμιλος ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ. έχει τρεις θυγατρικές φαρμακαποθήκες τις ΣΥ.ΦΑ.ΠΕΛ., ΣΥ.ΦΑ.ΚΟ. και ΣΥ.ΦΑ. ΣΑΜΟΥ, μια θυγατρική εταιρεία παροχής υπηρεσιών τη MEDI-ΣΥΝ, ενώ παράλληλα συμμετέχει στη φαρμακαποθήκη ΜΑΙΝΑΛΟΝ ΣΥ.ΦΑΡΜ. Α.Ε., θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΣΥ.ΦΑ.ΝΟ.Π.Ε.Ε.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ Α.Ε.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ
ΣΑΜΟΥ Α.Ε.

Ο Όμιλος ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ. έχει τρεις θυγατρικές φαρμακαποθήκες τις ΣΥ.ΦΑ.ΠΕΛ., ΣΥ.ΦΑ.ΚΟ. και ΣΥ.ΦΑ. ΣΑΜΟΥ, μια θυγατρική εταιρεία παροχής υπηρεσιών τη MEDI-ΣΥΝ, ενώ παράλληλα συμμετέχει στη φαρμακαποθήκη ΜΑΙΝΑΛΟΝ ΣΥ.ΦΑΡΜ. Α.Ε., θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΣΥ.ΦΑ.ΝΟ.Π.Ε.Ε.ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ Α.Ε.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ
ΣΑΜΟΥ Α.Ε.

b2b.peifasyn.gr