Ο όμιλος ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ βρίσκεται πρωταγωνιστής στη λίστα με τις μεγαλύτερες φαρμακαποθήκες της χώρας.
Εδώ και πολλά χρόνια ο ΠΕΙΦΑΣΥΝ λαμβάνει συστηματικά διακρίσεις σε διάφορες επιχειρηματικές βραβεύσεις όπως στο ετήσιο «Forum Επιχειρηματικής Αριστείας Diamonds of the Greek Economy», στο «SALUS INDEX του Τομέα Υγεία – Φάρμακο – Ομορφιά», στους «Πρωταγωνιστές της ελληνικής οικονομίας» - στον κλάδο των φαρμακαποθηκών, επιβεβαιώνοντας έτσι την ανοδική και πετυχημένη πορεία του, ανάμεσα στους άριστους της ελληνικής οικονομίας.

Ο όμιλος ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ βρίσκεται πρωταγωνιστής στη λίστα με τις μεγαλύτερες φαρμακαποθήκες της χώρας.

Εδώ και πολλά χρόνια ο ΠΕΙΦΑΣΥΝ λαμβάνει συστηματικά διακρίσεις σε διάφορες επιχειρηματικές βραβεύσεις όπως στο ετήσιο «Forum Επιχειρηματικής Αριστείας Diamonds of the Greek Economy», στο «SALUS INDEX του Τομέα Υγεία – Φάρμακο – Ομορφιά», στους «Πρωταγωνιστές της ελληνικής οικονομίας» - στον κλάδο των φαρμακαποθηκών, επιβεβαιώνοντας έτσι την ανοδική και πετυχημένη πορεία του, ανάμεσα στους άριστους της ελληνικής οικονομίας.
b2b.peifasyn.gr