Υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού συστήματος η καταβολή ενοικίου! *και για τα φαρμακεία, ασχέτως ποσού

Αγαπητοί συνεργάτες

Σε συνέχεια της ενημέρωσής σας για τις σημαντικές αλλαγές  που πραγματοποιούνται στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων  και στην φροντίδα του  Ομίλου  ΠΕΙΦΑΣΥΝ ώστε να είστε κοινωνοί αυτών, σας γνωστοποιούμε μια σημαντική αλλαγή που έφερε το πρόσφατα ψηφισθέν φορολογικό νομοσχέδιο με τον Νομο 4646/2019 αναφορικά με την πληρωμή μισθωμένων επαγγελματικών χώρων.

Από 1/1/2020 και μετά ,οι δαπάνες ενοικίων, ανεξαρτήτως ποσού δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, εφόσον η ολική εξόφλησή τους δεν  πραγματοποιηθεί με την χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμής.

Με άλλα λόγια, η καταβολή των ενοικίων μίσθωσης του επαγγελματικού σας χώρου πρέπει να γίνεται μέσω κατάθεσης στην Τράπεζα ή στα ΕΛΤΑ , με χρήση e-banking και καρτών καθώς και με έκδοση τραπεζικών και ταχυδρομικών επιταγών.

Στη  διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση

 

Εκ του λογιστηρίου του ΠΕΙΦΑΣΥΝ

b2b.peifasyn.gr