ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Ο Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Π.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ. Π.Ε.», που εδρεύει στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής, οδός Αγ. Ιωάννου Ρέντη αρ. 98, (εφεξής «ΠΕΙΦΑΣΥΝ» ή «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ»), στο πλαίσιο του 7ου συνεδρίου του, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2023 στο Ζάππειο Μέγαρο με τίτλο «ΑΙ Τεχνητή Νοημοσύνη Επανάσταση στη Φαρμακευτική Περίθαλψη» (εφεξής το «Συνέδριο»), διοργανώνει Διαγωνισμό με κλήρωση, που απευθύνεται αποκλειστικά σε φαρμακοποιούς και βοηθούς φαρμακοποιών που θα συμμετέχουν στο Συνέδριο, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν αποκλειστικά οι φαρμακοποιοί και βοηθοί φαρμακοποιών που θα συμμετέχουν στο Συνέδριο του ΠΕΙΦΑΣΥΝ.

Κάθε Συμμετέχων δικαιούται μόνο μία συμμετοχή στον Διαγωνισμό.

Από τον Διαγωνισμό εξαιρούνται το προσωπικό και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΕΙΦΑΣΥΝ.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν προϋποθέτει αγορά προϊόντος.

 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 05η-11-2023, από ώρα 10:00 π.μ. έως ώρα 14:00, αποκλειστικά στο χώρο διεξαγωγής του Συνεδρίου.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, ήτοι την 05η-11-2023, και ώρα 15:00  σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο -5- κατωτέρω.

 1. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Για να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό, κάθε φαρμακοποιός ή βοηθός φαρμακοποιού, θα πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:

Την Κυριακή 5/11, φτάνοντας στο Ζάππειο στην είσοδο του εκθεσιακού χώρου θα βρίσκεται ένα ρομπότ, η Pepper, που θα φέρει ένα tablet με τη φόρμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό, στην οποία θα πρέπει να δηλώσει τα εξής στοιχεία:

 1. Ονοματεπώνυμο
 2. Επωνυμία φαρμακείου
 3. ΑΦΜ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Με την πάροδο της προθεσμίας συμμετοχής, ο ΠΕΙΦΑΣΥΝ θα συγκεντρώσει όλες τις συμμετοχές και θα προβεί σε επιβεβαίωση αυτών με βάση τους παρόντες όρους.

Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα, σύμφωνα με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Σε διαφορετική περίπτωση, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να προβεί σε κάθε νόμιμη σχετική ενέργεια.​

 1. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ

Θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής μέσω μίας τυχαίας ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί στη λήξη του Συνεδρίου, στο Ζάππειο Μέγαρο, την Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2023  και ώρα 15:00.

Για τη διεξαγωγή της κλήρωσης θα χρησιμοποιηθεί η  ηλεκτρονική πλατφόρμα https://app-sorteos.com/dashboard .

Η ανακοίνωση του ονόματος του Νικητή θα γίνει δημοσίως στο Συνέδριο και με σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΠΕΙΦΑΣΥΝ www.peifasyn.gr και στην ιστοσελίδα του Facebook https://www.facebook.com/peifasyn .

Ο Νικητής θα ειδοποιηθεί τηλεφωνικά ή/και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) ή/και με κάθε άλλον επικοινωνιακά πρόσφορο τρόπο από τον ΠΕΙΦΑΣΥΝ και θα ενημερωθεί για τη διαδικασία παραλαβής του δώρου του.

 1. ΔΩΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το δώρο του Διαγωνισμού θα είναι το εξής:

Ένα τριήμερο ταξίδι στη Disneyland Paris, στη Γαλλία, για δύο (2)  άτομα, το οποίο περιλαμβάνει:

 • Αναχώρηση 15/12/2023 – επιστροφή 17/12/2023
 • Αεροπορικά εισιτήρια με Sky Express airlines
 • Δυο (2) διανυκτερεύσεις σε ένα εκ των ξενοδοχείων GRAND MAGIC EX 4* ή DREAM CASTLE 4* με πρωινό
 • Χειραποσκευή έως 8kg για κάθε επιβάτη
 • Φόρους αεροδρομίου
 • Επίναυλο καυσίμων
 • Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο με ιδιωτικό Ι.Χ
 • Εισιτήρια εισόδου δύο ημερών και στα δύο πάρκα της Disneyland
 • Ταξιδιωτική ασφάλιση

 

Το δώρο παρέχεται ως έχει, δεν μπορεί να πωληθεί ή να εξαργυρωθεί.

Ο Νικητής  έχει τη δυνατότητα να μεταβιβάσει το Δώρο σε πρόσωπα της επιλογής του.

Περαιτέρω, παρέχεται στον Νικητή η δυνατότητα να επιλέξει διαφορετικές ημερομηνίες ή/και προορισμό μέσω του ίδιου ταξιδιωτικού γραφείου, πλην όμως ο ΠΕΙΦΑΣΥΝ θα καλύψει μόνον ποσό ίσον προς την αξία του Δώρου, ήτοι το ποσό των χιλίων εννιακοσίων ευρώ (1.900€), τυχόν δε υπερβάλλον ποσό θα καλυφθεί από τον Νικητή.

Η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του παραπάνω ανακοινωθέντος Δώρου σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο, την αξιοποίηση του Δώρου ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και την παράδοση του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή σε σχέση με το Διαγωνισμό, παύει να υφίσταται.

 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Στο πλαίσιο της παρούσας ενέργειας, ο Διοργανωτής θα προβεί σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και η ανάδειξη του Νικητή.

Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, κάθε Συμμετέχων συναινεί ανεπιφύλακτα στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού και στο πλαίσιο των σκοπών του Διαγωνισμού. Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στον Διοργανωτή για την προβολή του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, κινηματογράφου καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Έτσι, ο Διοργανωτής επιφυλάσσει για τον εαυτό του το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο που τυχόν ληφθούν κατά την παράδοση του Δώρου και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε άλλο ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τον παρόντα Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στον Διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων χωρίς περαιτέρω υποχρέωση του Διοργανωτή, για πρόσθετη ενημέρωση των συμμετεχόντων ή καταβολή τυχόν αμοιβής ή αποζημίωσης.

Ο Διοργανωτής θα λάβει όλα τα απαραίτητα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε η ανωτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό να λάβει χώρα με απόλυτη ασφάλεια.

Κατ’ εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και της σχετικής ελληνικής εφαρμοστικής νομοθεσίας, κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, αντίρρησης αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων, την υποβολή παντός τύπου ερωτημάτων που τα αφορούν, καθώς και τη δήλωση ανάκλησης ή άρσης επί των δοθεισών συναινέσεων.

Μπορείτε να ασκήσετε οποτεδήποτε τα δικαιώματά σας αυτά επικοινωνώντας με τον ΠΕΙΦΑΣΥΝ μέσω e-mail στη διεύθυνση personaldata@peifasyn.gr ή με επιστολή στη διεύθυνση ΠΕΙΦΑΣΥΝ Π.Ε., Αγ. Ι. Ρέντη 98, Άγιος Ιωάννης Ρέντης Αττικής, Τ.Κ. 18233. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) ως αρμόδια εποπτική αρχή, εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή της, διέπεται, ερμηνεύεται και συμπληρώνεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 («Κανονισμός» ή “GDPR”), τον Ν. 4624/2019, τον Ν. 3471/2006, το ισχύον ελληνικό δίκαιο και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 1. ΑΠΟΔΟΧΟΙ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων του Διαγωνισμού και της Πολιτικής Απορρήτου του ΠΕΙΦΑΣΥΝ.

Ο Διοργανωτής διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα (αλλά σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται έναντι τρίτων συμμετεχόντων) να θεωρήσει ως άκυρη τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα, εφόσον υπάρχουν αποδείξεις ή σαφείς ενδείξεις ότι χρησιμοποίησε αθέμιτες ενέργειες, με σκοπό τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό ή την ανάδειξή του ως νικητή. Ρητά δε οι συμμετέχοντες παραιτούνται από κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια κατά του Διοργανωτή, σε περίπτωση που κριθεί ότι πρέπει να ακυρωθεί η συμμετοχή κάποιου από τον Διαγωνισμό για τους λόγους που αναφέρονται στους παρόντες όρους.

 1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους παρόντες όρους του Διαγωνισμού, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δικαιούται να μεταθέσει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα σύμφωνα με την κρίση του, καθώς και να ματαιώσει το Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο, ενημερώνοντας σχετικά το κοινό μέσω της Ιστοσελίδας www.peifasyn.gr ή/και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του ΠΕΙΦΑΣΥΝ, καθώς και με κάθε πρόσφορο μέσο και χωρίς να φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου, διαγωνιζόμενου ή μη.

 1. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα κατά του Διοργανωτή ή/και της περιουσίας του, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.  

Οι παρόντες όροι του Διαγωνισμού διέπονται και συμπληρώνονται στο σύνολό τους από το Ελληνικό Δίκαιο.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με το Διαγωνισμό, επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια του Πειραιά. Η αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων του Πειραιά γίνεται αποδεκτή από τους συμμετέχοντες με την αποδοχή των όρων του διαγωνισμού.

b2b.peifasyn.gr