Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κατά τη Συνεδρίαση του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου της 15/12/22, πραγματοποιήθηκε η συγκρότηση σε Σώμα

του νέου Δ.Σ και Ε.Σ του ΠΕΙΦΑΣΥΝ :

Δ.Σ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      ΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΛΙΑΠΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ            ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΤΑΜΙΑΣ                            ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ                             ΜΠΕΛΩΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΜΕΛΟΣ                            ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ    ΓΡΙΜΜΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ε.Σ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                                      ΠΑΡΜΑΚΗ ΚΛΕΩΝΙΚΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ       ΚΑΡΑΜΠΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ                                                     ΤΣΙΡΙΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ                           Η Γ. Γραμματέας του Δ.Σ

Κων/νος Πάνος                                      Ευγενία Μαυρίδου

b2b.peifasyn.gr