Ο Όμιλος ΠΕΙΦΑΣΥΝ λαμβάνει μέτρα πρόληψης για τον κορωνοϊό

Στο πλαίσιο της εταιρικής υπευθυνότητας, ο Όμιλος μας αποφάσισε για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η έξαρση της επιδημίας του κορωνοϊού στη χώρα μας, να λαμβάνει κάθε προστατευτικό μέτρο που μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό της εξάπλωσης του νέου ιού, προσαρμόζοντας την καθημερινότητα των λειτουργιών μας.

? Με στόχο την προστασία της κοινότητας, οι πωλητές μας σταματάνε τις επισκέψεις τους στα φαρμακεία. Η συνεργασία μας με τους φαρμακοποιούς θα γίνεται τηλεφωνικά, καθώς και με άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

? Αντίστοιχα, ζητούμε από τους προμηθευτές μας να προσαρμόσουν την επικοινωνία με τα αρμόδια τμήματά μας και τη λήψη παραγγελιών μας μέσω τηλεφώνου και email, αποφεύγοντας τις επισκέψεις τους στις εγκαταστάσεις μας.

☑️ Παράλληλα, γίνονται ενέργειες ενημέρωσης σε όλο το προσωπικό του Ομίλου και λαμβάνονται προστατευτικά μέτρα στο εσωτερικό της επιχείρησης, για τον περιορισμό του κινδύνου της εξάπλωσης του κορωνοϊού. Έχει γίνει η σχετική προετοιμασία διαμόρφωσης επιχειρησιακού πλάνου λειτουργίας για την αντιμετώπιση του νέου κινδύνου και παρακολουθούνται οι εξελίξεις.

? Παρέχουμε τον ηλεκτρονικό  εξοπλισμό για τηλεργασία (από το σπίτι) σε γονείς μικρών παιδιών (όπου αυτό είναι δυνατό) π.χ. για λήψη παραγγελιών από φαρμακεία, παραγγελίες προς προμηθευτές κ.α. εργασίες γραφείου, τουλάχιστον για την περίοδο των κλειστών σχολείων.

Νέος κορωνοϊός: Δεν φοβόμαστε, ενημερωνόμαστε, προετοιμαζόμαστε!

b2b.peifasyn.gr