«Κανονισμός 2016 /161 της Ε.Ε. σχετικά με τον καθορισμό κανόνων για την αποτροπή εισόδου ψευδεπίγραφων φαρμάκων στη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού (συμπλήρωση της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ)»Κανονισμός 2016 /161 της Ε.Ε. σχετικά με τον καθορισμό κανόνων για την αποτροπή εισόδου ψευδεπίγραφων φαρμάκων.pdf

b2b.peifasyn.gr