3 Δεκεμβρίου, 2018

Παρουσίαση αποτελεσμάτων της μελέτης ΑΡΕΤΑΙΟΣ «Έλεγχος και διαχείριση του κινδύνου εμφάνισης Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 στον ελληνικό πληθυσμό».

2 Δεκεμβρίου, 2018

Τι αλλάζει στο σύστημα τιμολόγησης των φαρμάκων

12 Νοεμβρίου, 2018

Ο Όμιλος ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ στη γραμμή εκκίνησης του Αυθεντικού Μαραθώνιου της Αθήνας

9 Νοεμβρίου, 2018

Δράση των φαρμακείων του ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ. για την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη 14/11/2018

4 Νοεμβρίου, 2018

Επιστολή της ΟΣΦΕ με θέμα : ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΡΕΤΑΙΟΣ».

2 Νοεμβρίου, 2018

Διάκριση για τον Όμιλο ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ στα SALUS INDEX 2018

b2b.peifasyn.gr