Εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων του ΠΕΙΦΑΣΥΝ στην ΟΣΦΕ

Προς τα μέλη του Ομίλου ΠΕΙΦΑΣΥΝ:
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε οτι συνεχίζεται η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των υπολοίπων αντιπροσώπων του ΠΕΙΦΑΣΥΝ στην ΟΣΦΕ σήμερα 11/07 από τις 15.00 έως τις 17.00 στα γραφεία μας (ΣκυλΊτση 5-Ρέντης). Παρακαλούμε να έχετε μαζί σας την ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο.

b2b.peifasyn.gr