Δελτία τιμών

Συμπληρωματικό Δελτίο τιμών φαρμάκων κατόπιν αιτήματος μείωσης τιμής φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων - 15_10_2018
Τροποποίηση της Δ3(α)44071/11-6-2018 απόφασης «Δελτίο τιμών φαρμάκων, Μαΐου 2018» - 18_7_2018
Συμπληρωματικό Δελτίο τιμών φαρμάκων, κατόπιν αιτήματος μείωσης τιμής φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων - 13_7_2018
 
b2b.peifasyn.gr