Γ.Σ μελών ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ- Εκλογές ανάδειξης νέου Δ.Σ και Ε.Σ

Σας υπενθυμίζουμε ότι την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019 και ώρα 15.00 στο νέο κτίριο του ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ (Σκυλίτση 5 – Ρέντης) θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση των μελών του και θα διεξαχθούν οι εκλογές ανάδειξης του νέου Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου.

Παραθέτουμε τις οδηγίες σχετικά με την εκλογική διαδικασία :

Στη Γ.Σ. του ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ. συμμετέχει και ψηφίζει το κάθε μέλος με μία ψήφο, ως εξής:
1. Σε περίπτωση φαρμακείου – ατομικής επιχείρησης, ο αδειούχος φαρμακοποιός.
2. Σε περίπτωση εταιρείας – μέλους ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ.:
α) ο εκπρόσωπος/ διαχειριστής,
β) σε περίπτωση περισσότερων του ενός εκπροσώπων – διαχειριστών που ενεργούν ξεχωριστά, ένας εξ αυτών,
γ) σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός εκπροσώπων – διαχειριστών που ενεργούν από κοινού, ένας εξ αυτών εξουσιοδοτημένος από τον/τους άλλο/ους διαχειριστή/ές.
3. Σε περίπτωση κληρονομικού φαρμακείου – μέλους ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ: ο υπεύθυνος φαρμακοποιός.

Τέλος, σας υπενθυμίζουμε να έχετε μαζί σας την αστυνομική σας ταυτότητα.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ :
ΓΙΑ Δ.Σ
– ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
– ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
– ΛΙΑΠΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΚΟΣΜΑ
– ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) του ΙΩΑΝΝΗ
– ΜΠΕΛΩΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ
– ΝΤΕΛΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
– ΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
– ΤΡΥΦΩΝΑ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΓΙΑ Ε.Σ
– ΔΙΓΕΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
– ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΠΕΤΡΟΥ
– ΚΑΡΑΜΠΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
– ΚΟΡΤΑΣ ΡΕΝΕ του ΚΑΜΙΛ
– ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΣΠΥΡΟΥ
– ΠΑΡΜΑΚΗ ΚΛΕΩΝΙΚΗ (ΚΛΑΙΡΗ) του ΙΩΑΝΝΗ

b2b.peifasyn.gr